-
  • Эхлэл
  • Номинал
  • "Нэйшнлсэкюритис"ХХК
1 Байгууллагын нэр "Нэйшнлсэкюритис"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 301/06
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №219тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.05.06
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019028032
6 Компанийн регистерийн дугаар 5103037
7 Хэлбэр Брокер
8  Гүйцэтгэх захирал С. Хатанбаатар
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

УБ хот, СБД, 1-р хороо, Аюуд тауэр, 15 давхар, 1503 тоот