-
  • Эхлэл
  • Гадаад улсад үнэт цаас гаргах
  • "Эм ай би жи" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Эм ай би жи" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 301/44
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №177 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.07.07
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011145061
6 Компанийн регистерийн дугаар 5213487
7 Хэлбэр Брокер
8

 Гүйцэтгэх захирал

 А.Билгүүн
9

 Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Нэгдсэн Үндэсний гудамж 6/6, Монруд байр,100 тоот. Утас: 99990404