-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент
  • "ЭМ АЙ ДИ ЭЙ ЭС" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭМ АЙ ДИ ЭЙ ЭС" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/23
3. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  
4. Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.09.11
5. Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар  
6. Компанийн регистерийн дугаар 5717337
7. Гүйцэтгэх захирал Я. Дашдорж
8. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежмент
9. Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, улирлын цэцэрлэг, 3-201 тоот