-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент
  • НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ УЛААНБААТАР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ ХХК
1 Байгууллагын нэр НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ УЛААНБААТАР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/25
3. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  
4. Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.11.25
5. Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар  
6. Компанийн регистерийн дугаар 6436498
7. Гүйцэтгэх захирал Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
8. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежмент
9. Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Чингэлтэй, 1-р хороо, НИТХ-ын байр 203 тоот, Утас: 99110169.