-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент
  • ИХ ЧИНГИС ХААНЫ ХӨМРӨГ
1 Байгууллагын нэр ИХ ЧИНГИС ХААНЫ ХӨМРӨГ
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/27
3. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  
4. Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.01.29
5. Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар  
6. Компанийн регистерийн дугаар 6025862
7. Гүйцэтгэх захирал БИДИСЕК
8. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежмент
9. Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 тоот Утас: 11-313108