-
  • Эхлэл
  • Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах
  • "ХӨҮМ МОРГЕЙЖ КОРПОРЭЙШН" ХХК
1 Байгууллагын нэр ХӨҮМ МОРГЕЙЖ КОРПОРЭЙШН ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 316/14
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №189 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.04.22
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011280113
6 Компанийн регистерийн дугаар 5463785
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Л.Нарантуяа 
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Бизнес центр Б корпус 301 тоот