-
  • Эхлэл
  • Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах
  • “ЮУ БИ СИТИ ХАУСИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХХК
1 Байгууллагын нэр “ЮУ БИ СИТИ ХАУСИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 316/15
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №483 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011818871
6 Компанийн регистерийн дугаар 6581927
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Б.Батзориг
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын экспресс цамхаг, 2 давхар, 206 тоот