-
  • Эхлэл
  • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч
  • "МИК АКТИВ ХОРИН НЭГ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МИК АКТИВ ХОРИН НЭГ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №333 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.12.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011794093
6 Компанийн регистрийн дугаар 6413404
7 Хэлбэр

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

гаргах үйл ажиллагаа

8 Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр,
мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа
гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж
байсан ажил, албан тушаал
Б.Гантулга
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13-р байр,

Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 13 давхар 11-328267