-
  • Эхлэл
  • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч
  • "НОСК НЭГ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НОСК НЭГ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 315/29
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №481 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011818835
6 Компанийн регистрийн дугаар 6581404
7 Хэлбэр

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

гаргах үйл ажиллагаа

8 Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр,
мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа
гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж
байсан ажил, албан тушаал
 
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатарын экспресс цамхаг, 2 давхар, 206 тоот