-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХИЙМОРТ НАЙМАН ШАРГА" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр "Хийморьт найман шарга" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/666
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №198
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011813647
6 Компанийн регистрийн дугаар 6507298
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.ЦТТМГ  3.ГВА
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Батжаргал
9 Компанийн  хаяг байршил УБ Чингэлтэй дүүрэг 9-р хороо Алтайн 12-р гудамж  352 тоот Сонор төв