-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "БАЯСАХ СОНОР" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Баясах сонор" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/667
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №266
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011539130
6 Компанийн регистрийн дугаар 5953138
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Алзахуй
9 Компанийн  хаяг байршил 9-р хороо Алтайн 12-р гудамж 352 тоот Сонор төв