-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  •  "СОНО ФИНТЕК" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Соно финтек" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/668
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №268
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011816333
6 Компанийн регистрийн дугаар 6546331
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2. Факторинг
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Гантулга
9 Компанийн  хаяг байршил 5-р хороо 5-р хороолол, Нарны зам Жи Эс тауэр 81-дүгээр байрны 401 тоот