-
1 Байгууллагын нэр  "Сонор финанс" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/669
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №348
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011814937
6 Компанийн регистрийн дугаар 6526268
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ү. Мухамед-Али
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Оюутны гудамж, Бага тойруу-51 

Петровис ХХК- ийн байранд