-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  •  "МОНКОР ФИНАНС" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Монкор финанс" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/670
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №349
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011816336
6 Компанийн регистрийн дугаар 6546382
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ү. Мухамед-Али
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ,  Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 15-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 63А тоот