-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  •  "НЭГ ИНВЕСКО" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Нэг инвеско" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/670
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №489
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011817435
6 Компанийн регистрийн дугаар 6561756
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Сэргэлэн
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Бага тойруу-51