-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  •  "НЭМЭР ДЭЛГЭРЭХ" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Нэмэр дэлгэрэх" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/672
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №490
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1211005075
  Компанийн регистрийн дугаар 3682218
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Түвшиндэлгэр 
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ, Сүхбаатар дүүрэг Баруун-Урт сум 1-р баг, Таван-Эрдэнэ төв, 2 давхар