-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  •  "АЛТАН ЗООС КАПИТАЛ" ББСБ ХХК
1 Байгууллагын нэр  "Алтан зоос капитал" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/673
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №491
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.06.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011661097
  Компанийн регистрийн дугаар 6162169
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2. 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Жавхлантөгс 
9 Компанийн  хаяг байршил

УБ, Баянгол дүүрэг 22-р хороо, 3-р хороолол, Өргөө гудамж, 6 тоот