-
1 Байгууллагын нэр Байгал хаус ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/29
3 Компанийн регистрийн дугаар: 5511674
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011307081
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020-12-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 1042
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхтуул