-
1 Байгууллагын нэр Ий Ди ложистик ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/35
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2840251
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011107054
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-04-14
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 145
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Х.Дэлгэрцэцэг