-
1 Байгууллагын нэр Ди Пи Юу Эс ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/36
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6508375
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011813719
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021-04-28
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 176
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Х.Шинэцэцэг