-
1 Байгууллагын нэр Гоёлтрейд ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/42
3 Компанийн регистрийн дугаар: 2066955
4
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-02-23
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 85
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Дөлгөөн