-
1 Байгууллагын нэр "Эй Жэй Жэй Эм" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411009078
3 Компанийн регистрийн дугаар: 3869393
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-08-10
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 417
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 26
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх
8 Гүйцэтгэх захирал Г.Амбасэлмаа