-
1 Байгууллагын нэр Спарк лайн
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/290
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6789404
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011833904
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-08-10
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 426
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал
8 Гүйцэтгэх захирал Б.Тогтуун