-
1 Байгууллагын нэр "Бат нандин кредит" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/695
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022.03.09
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011814732
6 Компанийн регистрийн дугаар 6523315
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Өлзийбаяр 99189230
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 2-р хороо, 40 50 мянгат /15171/ Төмөрчний гудамж, 8 байр, 8 тоот