-
1 Байгууллагын нэр "Хийморьт найман шарга" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №101/666
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №198 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011813647
6 Компанийн регистрийн дугаар 6507298
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1. Зээл

2. Гадаад валютын арилжаа

3. Цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулга

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Батжаргал 99190694
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, 8-р байр, зоорийн давхар, Мөнгөн шарга төв