-
1 Байгууллагын нэр “Авалон инвестментс ҮЦК” ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011837381
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6837743
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-06-22
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 352
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/43
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
8 Гүйцэтгэх захирал Х.Уянга