-
1 Байгууллагын нэр Симкас пропертиз
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ601/296
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6784658
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011833558
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-09-21
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 471
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлал
8 Гүйцэтгэх захирал Д.Дэлгарсайхан