-
1 Байгууллагын нэр "ЗӨГИЙ САНХҮҮГИЙН ГРУПП ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/682
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №261
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021.06.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011823142
6 Компанийн регистрийн дугаар 6641717
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Цахим төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах

Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Отгонбаяр 88119884
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Алтангэрэлийн гудамж, Сити центр, 403 тоот. , 99105328