-
1 Байгууллагын нэр "ТАВАН БОГД ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/683
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №313
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021.07.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015005130
6 Компанийн регистрийн дугаар 6710891
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Факторинг

Төлбөрийн баталгаа гаргах

Гадаад валют арилжаа

Итгэлцэл

Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Өрнөхжаргал, 99068468
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Гэгээнтэн хотхон гудамж, 202-р байр, 0 тоот, 3-р давхар, 75112222