-
1 Байгууллагын нэр "БИ АР СИСТЕМС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/660
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №343
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.12.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411011112
6 Компанийн регистрийн дугаар 3874222
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар У.Жадамба 99030203
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, 6-р баг, Баруун зуунмод, 41 байр, 27 тоот, 99030203