-
1 Байгууллагын нэр "БАЯН УНДАРГА КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/677
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №131
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2021.04.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1111016348
6 Компанийн регистрийн дугаар 3643115
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Нина 99097432
9 Компанийн  хаяг байршил Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг, Говийн хөгжлийн ордон, 303 тоот, 99097432