-
1 Байгууллагын нэр "БОР ЗАЛААН ОРГИЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/692
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №20
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022.01.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1511013237
6 Компанийн регистрийн дугаар 4024281
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Наранмандах 99910055
9 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг, МАН-ын байр, 103 тоот, 99164441, 99910055