-
1 ББСБ-ын нэр "АШИД КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/663
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №68
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2020.02.12
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 9015005118
6 Байгууллагын регистр 6105572
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Факторинг

Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах

Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Батжаргал 88886719
9 Компанийн хаяг байршил УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сентрал тауэр, 15 давхар, 77112828