-
1 ББСБ-ын нэр "АССУРЕР КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/679
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2021.04.28
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 9021050197
6 Байгууллагын регистр 6362567
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

Факторинг

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Болор-Эрдэнэ 99908333
9 Компанийн хаяг байршил УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Маршал таун, Олимп гудамж, 106-р байр, 2 тоот, 99908333