-
1 ББСБ-ын нэр "ЭНХРЭЙ КЭЙР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/689
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №543
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2021.11.24
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 9011715081
6 Байгууллагын регистр 6256929
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Баатарсүх 99039504
9 Компанийн хаяг байршил УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 13, LandMark оффисийн барилга, 9 давхар, 99106987