-
1 ББСБ-ын нэр "РЕСИНАНС ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/690
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №562
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2021.12.08
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 211008288
6 Байгууллагын регистр 3079708
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Хоролсүрэн, 99707882
9 Компанийн хаяг байршил Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 11-р баг, Бүркит, Эра төвийн 4-р давхар, 99707882