-
1 ББСБ-ын нэр "ДААБАЛ ДАЙМОНД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/691
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №08
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2022.01.12
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 2011029458
6 Байгууллагын регистр 4417763
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхцэцэг 99069098
9 Компанийн хаяг байршил Орхон аймаг, Жаргалант сум, Жаргалант баг, 2-2 тоот, 99069098