-
1 ББСБ-ын нэр "СТЮДЕНТ ИНВЕСТ НЭГДЭЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/698
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №218
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2022.05.11
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 1411011309
6 Байгууллагын регистр 3878058
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Туяа, 99030051
9 Компанийн хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, Номт баг, Манзушир хөгжил төв, 1 тоот 99030051