-
1 ББСБ-ын нэр "ӨЗ ХАНГАЙ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/699
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №219
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 5/11/2022
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 111208167
6 Байгууллагын регистр 3015386
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Өлзийбуян 99809984
9 Компанийн хаяг байршил Архангай аймаг, Төвшрүүлэх сум, 3-р баг, Урантолгой, нуур-2, 201 тоот, 99809984