-
1 ББСБ-ын нэр "НОМГОН ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/701
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №318
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 6/8/2022
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 311008229
6 Байгууллагын регистр 3141845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Бямбадорж 88849336
9 Компанийн хаяг байршил Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 1-р баг, Монгол даатгалын байр , 89900999, 88849336