-
1 ББСБ-ын нэр "КЭЙШ ФЛОВ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/704
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №421
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 8/10/2022
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 1915001001
6 Байгууллагын регистр 6235697
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Наранбаатар 99096338
9 Компанийн хаяг байршил Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг, Эрэл ХХК-ийн 29-р байр, 99096338, 99984884