-
1 Байгууллагын нэр "Эн Жи комити ҮЦК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011839562
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6868207
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-10-14
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 518
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/45
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
8 Гүйцэтгэх захирал М.Лхамсүрэн