-
1 Байгууллагын нэр Үнэн сайн эрдэнэс ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ701/47
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6453155
4 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011801042
5 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-10-14
6 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 534
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Гүйцэтгэх захирал Н.Сайнзаяа