-
1 Байгууллагын нэр "Бум ард инвест ҮЦК" ХХК
2 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011837270
3 Компанийн регистрийн дугаар: 6836275
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2022-11-09
5 Тусгай зөвшөөрлийн олгосон тогтоолын дугаар 606
6 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 309/46
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
8 Гүйцэтгэх захирал Г.Санжаасүрэн