-
1 ББСБ-ын нэр "АГЬ НЭҮЛЭ СОЛЮШН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/705
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №639
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2022.11.25
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 0311008330
6 Байгууллагын регистр 3143341
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Батхишиг 89099044
9 Компанийн хаяг байршил Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 1 дүгээр баг, Номгон эрх чөлөөний гудамж, 111а байр, 304 тоот, 89099044, 99442244