-
1 ББСБ-ын нэр "ХУРАЙЛАН АРВИЖИХ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/708
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №10
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2023.01.13
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 1211005220
6 Байгууллагын регистр 3684385
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Я.Онгойбор, 99514455
9 Компанийн хаяг байршил Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум, 3-р баг, Нүнжиг дэлгүүр, 99519145