-
1 ББСБ-ын нэр "МЕТА КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээний дугаар ТЗ 101/709
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №35
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо 2023.01.25
5 Улсын бүртгэлийн дугаар 9011841909
6 Байгууллагын регистр 6900356
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

Зээл

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ө.Батжаргал 88082368
9 Компанийн хаяг байршил УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол, 605-2 тоот, 88082368