-
  • Эхлэл
  • "БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК" ХХК
1 Байгууллагын нэр "БУМБАТ-АЛТАЙ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/41
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №87 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.04.18 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1611002020
6 Компанийн регистерийн дугаар 2087103
7 Хэлбэр 1.Брокер                      2.Дилер                       3.Андеррайтер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ш.Энхмэнд                         Утас:99431202
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Хот айл ХХК, 16/4 байр,  4 давхар, 41 тоот,  70112166, 99968989