-
  • Эхлэл
  • ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БРОКЕР
  • "ХАНБҮРГЭД ХЭНТИЙ ХААБ" ХХК

МЭДЭЭЛЭЛ

Бүртгэл

1

АРИЛЖААНЫ ЗУУЧЛАГЧ /БРОКЕР/-ИЙН НЭР

"Ханбүргэд хэнтий ХААБ" ХХК

2

РЕГИСТРИЙН ДУГААР

2842289

3

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР

1811001018

4

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ОЛГОСОН ТОГТООЛЫН ДУГААР

94

ОЛГОСОН  ОГНОО

2013.03.13

ДУУСАХ ХУГАЦАА

2014.03.13

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУГААР

700/03

5

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАХ ҮЕИЙН               

АНХ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН

2004.08.04

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО

1

 ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ /төг/

                                                            7,900,000

6

ОДООГИЙН

 ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ /төг/

                                                        200,000,000

 ҮҮНЭЭС МӨНГӨН ХӨРӨНГӨӨР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ /төг/

                                                        200,000,000

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН НЭР

Ч.Амгаланбаатар

УТАС

99114294

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО

1

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН НЭРС

Байхгүй

БРОКЕРИЙН НЭРС

Д.Мандалбаатар № 049,  С.Ганбаатар №002

7

АЙМАГ /ХОТ

Хэнтий

8

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ХАЯГ, УТАС, И-МЭЙЛ

Хэнтий аймаг Хэрлэн сум 1-р баг,  Утас: Утас: 22898, Гүйцэтгэх захирал Ч.Амгаланбаатар 99114294, Брокер Д.Мандалбаатар 99138546, С.Ганбаатар 99093539, 99562828, ажилтан Ч.Отгоо 99063268, И-мэйл: ch.otgoo@yahoo.com

9

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ХЯНАН ШАЛГАГЧ

М.Баярмаа

10

И-МЭЙЛ

ch.otgoo@yahoo.com

11

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭР, ТӨРӨЛ

1. Шууд арилжих гэрээ /СПОТ/, 2. Ямааны ноолуур, 3. Хонины ноос