-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
  • "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ГҮҮДСЕК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/48
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №265 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.11.28 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 901142091
6 Компанийн регистерийн дугаар 5208173
7 Хэлбэр 1.Брокер
2.Дилер
3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
4.Андеррайтер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал У.Энхтайван
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, 6-р хороо, 8-р байр, 14 тоот /МУИС-ийн А байрны ард Оюутны холбооны зүүн тал/